66
25.00 €
Veroton: 22.73 €
-
+
  • Tuotenumero: FN-BAMU

Lukuisissa muistioissaan Bahá'u'lláh käsitteli niin yhteiskunnallista muutosta kuin yksilön elämää koskevia aiheita. Tähän kirjaan kootut muistiot syntyivät vuoden 1873 jälkeen, jolloin Bahá’u’lláh oli karkotettuna Akkon vankilakaupunkiin. Shoghi Effendi kuvaa näitä muistioita seuraavasti: ”Bahá’u’lláhin Kitáb-i-Aqdasissa muotoilemia Hänen uskontojärjestelmänsä perustavia lakeja seurasi Hänen lähetystehtävänsä lähestyessä loppuaan Hänen uskonsa sisimmässä ytimessä olevien tiettyjen määräysten ja periaatteiden esittäminen, Hänen aiemmin julistamiensa totuuksien vahvistaminen, joidenkin Hänen jo säätämiensä lakien tarkentaminen ja valaiseminen, lisäennustusten ja -varoitusten ilmaiseminen sekä Hänen kaikkein pyhimmän kirjansa säännöksiä täydentämään tarkoitettujen säädösten luominen. Nämä kirjattiin lukuisiin muistioihin, joiden ilmaisemista Hän jatkoi maallisen elämänsä viimeisiin päiviin saakka … Nämä muistiot – Hänen väsymättömän kynänsä mahtavat ja lopulliset vuodatukset – kuuluvat varmasti parhaimpiin Hänen mielensä tuottamiin hedelmiin ja merkitsevät Hänen nelikymmenvuotisen toimikautensa täyttymystä.”

Bahá’u’lláhin pojan ‘Abdu’l-Bahán kehotuksesta Chicagon Bahá’í Publishing Society käänsi ja julkaisi englannin kielellä kuusi tämän teoksen sisältämää muistiota vuonna 1917. Bahá’í-maailmankeskus julkaisi Bahá’u’lláhin muistiot tässä laajuudessa ensimmäisen kerran vuonna 1978. Tämä kirja on kokoelman ensimmäinen suomenkielinen laitos.

Julkaisuvuosi 2015
Sivuja 283